พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บทสัมภาษณ์แพทย์ เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์แพทย์ในเรื่องต่างๆ
รวมถึงบทความท่ีเขียนโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญท่านนั้นโดยตรง

06 Sep 2017

เป็นไมเกรน จำเป็นต้องรักษาหรือไม่? และสามารถรักษาให้หายขาดได้มั้ย?

นายแพทย์อิทธิกร เลาหทัยเวคินทร์ แพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา มีคำตอบมาให้ทุกคนครับ

03 Aug 2017

ไขข้อข้องใจที่คุณยังไม่รู้ (แต่ควรรู้) เกี่ยวกับ “พันธุกรรม” กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับ พันธุกรรม ในทางการแพทย์ ที่หลายคนยังเข้าใจผิด รวมถึงหลายเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ แต่ควรจะได้รับรู้ เพราะนี่คือสิ่งที่อาจพลิกโฉมหน้าของการรักษาพยาบาลอย่างที่คุณคาดไม่ถึง อธิบายอย่างง่ายๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   อธิบายเรื่อง พันธุกรรม แบบง่ายๆ “คนเรามีสารพันธุกรรมหรือยีนที่กำหนดลักษณะหลายๆอย่างในร่างกาย ไม่ว่าจะสีผิว หมู่เลือด ความสูง…

27 Jun 2017

นายแพทย์มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ป้องกัน

หนึ่งในผู้ก่อตั้งรุ่นแรกๆ ของ “มูลนิธิแพทย์ชนบท” ผู้ซึ่งมีประสบการณ์จริงในเรื่องการรักษาพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล และทำให้เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร Telemedicine หรือโทรเวชกรรม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล และเป็นทางเลือกของการเข้าถึงแพทย์ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม     แรงบันดาลใจสู่การเป็น “หมอ” “ผมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ การเดินทางไปพบหมอแต่ละครั้งลำบากมาก ในตัวอำเภอที่อาศัยอยู่มีสถานีอนามัยซึ่งไม่มีแพทย์ เวลาชาวบ้านไม่สบาย ก็รักษากันตามมีตามเกิด รวมทั้งการใช้คาถาอาคม…