โรคพาร์คินสัน

28 Sep 2017

สำรวจผู้สูงอายุใกล้ตัวคุณ กับ 10 สัญญาณเตือนของโรค พาร์กินสัน

พาร์กินสัน เป็นโรคที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดกับผู้สูงอายุ โดยเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับสองรองจากโรคอัลไซเมอร์ แต่โรคพาร์กินสันก็สามารถเกิดในคนวัยผู้ใหญ่ที่อายุยังไม่มากก็ได้เช่นกัน โรคนี้เกิดจากการค่อยๆ เสื่อมของเซลล์ประสาทในก้านสมองส่วนกลาง ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยการตายของเซลล์สมองในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มักจะเกิดขึ้นอย่างน้อย 4-10 ปี ก่อนที่ผู้ป่วยจะเริ่มมีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งผู้ป่วยและคนรอบข้างก็อาจมองอาการเหล่านี้ว่า เป็นความผิดปกติของร่างกายตามอายุขัย ซึ่งแท้จริงแล้วอาจมาจากโรค พาร์กินสัน ก็ได้ครับ มีหลักฐานจากงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่า การรับรู้ถึงอาการของโรคพาร์กินสันตั้งแต่เริ่มแรกส่งผลต่อการดูแลและรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เพราะฉะนั้นหากมีผู้สูงอายุหรือผู้ที่อายุเกิน…