ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์
วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

หมอฟันผู้เป็นขวัญใจของเด็กๆ  ท่านเป็นอาจารย์ทันตแพทย์หญิงประจำภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านทันตกรรมสำหรับเด็กและอาการบาดเจ็บในช่องปาก  ท่านเป็นหมอฟันที่มักจะใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือ จัดสวน ทำอาหารเพื่อสุขภาพและพาลูกชายไปล่องเรือและเล่นน้ำทะเล

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, ประเทศไทย, 2555

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, โรงพยาบาลทันตกรรม, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2552-2555
  • MSc Candidate, Pediatric Dentistry, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553-2555

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Pediatric Dentistry
  • Teeth Trauma