นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ
Diplomate American Board of Internal Medicine

อายุรแพทย์ผู้มีดีกรี American Board of Internal Medicine เคยทำงานเป็นแพทย์ประจำบ้านที่สถาบันการแพทย์อัลเบอร์ตไอนสไตน์ ฟิลาเดเฟีย ท่านเป็นหนึ่งในแพทย์ไทยไม่กี่ท่านที่เชี่ยวชาญด้าน Medical Genetics โดยได้มีโอกาสใช้ความรู้ด้านนี้ในต่างประเทศระหว่างปี 2015-2017 ท่านยังเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Oxford ในระดับปริญญาเอก  คุณหมอประสิทธิ์เป็นคนรักการอ่าน ชอบการท่องเที่ยวตามสถานที่ประวัติศาสตร์และชอบเล่นกับแมวเป็นชีวิตจิตใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เหรียญทอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
  • สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2558

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาอายุรศาสตร์, รพ.จุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2546-2548
  • PhD candidate, Neurogenetics, University of Oxford, UK 2551-2555
  • Resident of Medicine, Einstein Medical Center, USA, 2555-2558
  • Fellow, Medical Genetics, University of Washington, Seattle, WA, USA,2558-2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • อายุรกรรมทั่วไป
  • Medical Genetics