นพ.ปิยพล ว่องวงศ์ภพ
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แพทย์ฉุกเฉิน ผู้มากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินและการออกรถพยาบาลรับผู้ป่วยฉุกเฉิน  และงานอดิเรกที่รักมากเป็นพิเศษคือการเล่นและสอนการเล่นเปียโน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, รพ.รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2556 

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2556

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, ประเทศไทย, 2554-2556 แขนง
  • DPhil Candidate, Molecular Pathology, University of Oxford, UK 2551-2555
  • Fellow, Johns Hopkins School of Medicine, Johns Hopkins University, USA, 2554

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Emergency Medicine
  • อายุรกรรมทั่วไป