นพ.พลังเทพ ประพรรดิจักกิจ
วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา

คุณหมอตาผู้เชื่อในเรื่อง work-life balance โดยให้ความสำคัญกับการทำงานเต็มที่และให้เวลาแก่ครอบครัวอย่างเต็มที่ ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคในตาและการผ่าตัดต้อกระจก ทั้งยังสนใจงานด้านการบริหารจัดการ โดยศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระหว่างที่เป็นแพทย์ประจำบ้าน ทั้งยังได้เคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์ให้แก่บริษัทยาชั้นนำแห่งหนึ่งอีกด้วย และใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือเกี่ยวกับจักษุวิทยา การลงทุน คณิตศาสตร์ และปรัชญาพุทธ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2547
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555

วุฒิบัตร

  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2554

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาจักษุวิทยา, รพ.สงขลานครินทร์, ประเทศไทย, 2551-2554

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Ophthalmology
  • Cataract ต้อกระจก