ดร. ภัทรศิริ วิรุตมวงศ์
Doctor of Psychology, The Chicago School of Professional Psychology
PSY28637, State of California

จบการศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยาจาก The Chicago School of Professional Psychology เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านความเครียด การเปลี่ยนในชีวิต การปรับตัว ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า เคยเป็นนักจิตแพทย์ด้านสุขภาพกับ Alafia Mental Health Institute สหรัฐอเมริกา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • Doctor of Psychology, The Chicago School of Professional Psychology
 • Diplomate, Psy.D., The Academy of Cognitive Therapy

การศึกษาหลังปริญญา

 • M.A., Psychological Counseling, Columbia University, USA, 2008
 • Ed.M., Psychological Counseling, Columbia University, USA, 2009
 • Psy.D., Applied Clinical Psychology, The Chicago School of Professional Psychology, 2015
 • Mental Health Clinician, Alafia Mental Health Institute, USA, 2014-2016

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Stress-related
 • life transitions
 • adjustment
 • anxiety
 • depression