ดร.นพ. ปณต ประพันธ์ศิลป์
Medical Director

หนึ่งในแพทย์ชาวไทย 3 คนที่ไปสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ ผู้มีความเชื่ออย่างแรงกล้าในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ดีขึ้น ด้วยการค้นคว้าและนำเอาเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษา เคยใช้ชีวิตและทำวิจัยเรื่องยาต้านโรคมาลาเรียที่ทวีปอาฟริกา เคยเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Johns Hopkins อาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้กับบริษัทยาชั้นนำของโลก เวลาว่างชอบเล่นเปียโนและอ่านหนังสือ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ,จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2547
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, University of Oxford, UK, 2555

วุฒิบัตร

  • สาขาพยาธิวิทยา, ประเทศไทย, 2550

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาพยาธิวิทยา, รพ.จุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2547-2550
  • DPhil Candidate, Molecular Pathology, University of Oxford, UK 2551-2555
  • Fellow, Johns Hopkins School of Medicine, Johns Hopkins University, USA, 2554

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Molecular Pathology
  • Genetic profiling