นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต นิ่วในทางเดินปัสสาวะ การบาดเจ็บของไตและท่อไต รวมไปถึงภาวะพร่องฮอร์โมนเพศในชายสูงวัย  ท่านจบการศึกษาสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังเคยมีประสบการณ์ช่วงหนึ่งทำงานวิจัยในแผนก Endourology, University of California San Francisco สหรัฐอเมริกา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2554

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, รพ.จุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2551-2554
  • Visiting Fellows, Endourology, University of California San Francisco, USA, 2558-2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • นิ่ว