นพ.อิทธิกร เลาหทัยเวคินทร์
วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาซึ่งเชี่ยวชาญในการตรวจโรคอาทิเช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคความจำเสื่อม ความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ โรคลมชัก อาการปวดศีรษะไมเกรน ท่านเป็นผู้บุกเบิกการรักษาด้วยการกระตุ้นด้วยแม่เหล็ก (Transcranial magnetic stimulation) ในประเทศไทย มีงานอดิเรกเป็นการอ่านหนังสือและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ หนังสือที่อ่านล่าสุดคือ Brain interface computer

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2547

วุฒิบัตร

  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2554

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาอายุศาสตร์, รพ.พระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย, 2550-2551
  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขาประสาทวิทยา, รพ.พระมงกุฎเกล้า ,ประเทศไทย, 2551-2553

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Neurology