นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์

แพทย์หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง สำเร็จการศึกษาในสาขาศัลยกรรมกระดูกทั่วไป และสาขามะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน จากโรงพยาบาลเลิดสิน มีความเชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งกระดูกและก้อนเนื้องอกบริเวณแขนและขา ผ่าตัดรักษาโรคกระดูกและข้อทั่วไปโดยคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเป็นสำคัญ รวมถึงยังสนใจในการนำเอาเทคโนโลยีและนวัฒกรรมสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้สนใจการเล่นกีฬาเป็นพิเศษ ทั้งเทนนิส กอล์ฟ และวิ่ง เนื่องจากมีความคิดว่า การปฎิบัติงานในอาชีพแพทย์ ต้องมีทั้งแรงใจและแรงกาย การดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมปฎิบัติงานดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (Orthopedics) , ประเทศไทย, 2559

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (Orthopedics), ประเทศไทย, 2559

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน, สาขา Orthopaedic oncology, รพ.เลิดสิน , 2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • การตรวจโรคทางกระดูกและข้อ (General orthopaedics)
  • โรคมะเร็งที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ (Orthopedic oncology)