ระดับน้ำตาล

23 Aug 2017

ระดับน้ำตาลในเลือด..สูงแค่ไหนเรียกว่าผิดปกติ?

การตรวจร่ายกายเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราทุกคนในการดูแลรักษาสุภาพนะครับ และหนึ่งในสิ่งที่เราต้องตรวจและจับตาดูก็คือ “ ระดับน้ำตาลในเลือด ” ซึ่งหาก ระดับน้ำตาลในเลือด สูงขึ้นกว่าระดับปกติ ก็อาจบ่งชี้ได้ว่าเรากำลังเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่เซลร่างกายมีความผิดปกติ ในกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับผิดปกติ โดยระดับน้ำตาลที่ถือว่าปกตินั้น ในปัจจุบันหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ได้ใช้ระดับน้ำตาลในที่ >126 มก./ดล.…