พิษสุนัขบ้า

15 Mar 2018

ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ “โรคพิษสุนัขบ้า” โรครุนแรงที่กำลังระบาด

โรคพิษสุนัขบ้า หรืออีกชื่อคือ “โรคกลัวน้ำ” เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ยังไม่มียารักษา มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies) ซึ่งอยู่ในน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ แพร่สู่คนโดยการกัด ข่วน หรือเลีย และได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าเข้าทางบาดแผลหรือทางเยื่อบุต่างๆ โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เป็นเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น แต่สามารถเป็นได้ทุกฤดูกาล และเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด โดยสัตว์ส่วนใหญ่ที่นำเชื้อได้คือ สุนัข แมว และค้างคาว ซึ่งพบทั้งในสัตว์จรจัดและสัตว์เลี้ยง ทั้งที่ฉีดวัคซันแล้วและยังไม่ฉีดวัคซีน…