ปัสสาวะ

03 Sep 2017

สีปัสสาวะ บอกถึงสุขภาพของเราได้มากกว่าที่คิด

ปัสสาวะ เป็นการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายตามธรรมชาติ และด้วยความรู้สึกว่าปัสสาวะเป็น “ของเสีย” ทำให้หลายคนอาจจะไม่เคยหันกลับไปมองดู สีปัสสาวะ ของตัวเองเลยก็เป็นได้ แต่ของเสียที่ร่างกายขับออกมาในรูปของปัสสาวะนั้น เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่คิด เวลาที่เราไปตรวจสุขภาพ ยังต้องมีการตรวจปัสสาวะร่วมด้วย เพราะมันสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของเรา พฤติกรรมการใช้ชีวิต ไปจนถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ แต่อย่ารอให้ถึงเวลาไปตรวจร่างกายเลยครับ ทุกครั้งยามขับถ่ายปัสสาวะในชีวิตประจำวัน อย่าลืมหันกลับไปสังเกต สีปัสสาวะ ของตัวเองด้วย…