พูดคุยกับแพทย์เฉพาะทาง และนักจิตวิทยา ได้ง่ายๆ บนมือถือของคุณ ในราคาสุดคุ้ม!!

สมัครเพื่อรับสิทธิพิเศษ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2560 นี้ ใช้สิทธิได้ 1 ปี

ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องรอคิว พบแพทย์เฉพาะทางและนักจิตวิทยาได้ทันที

เปรียบเทียบโปรโมชั่นพิเศษ

รับสิทธิเพื่อซื้อโปรโมชั่น ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560 สามารถใช้สิทธิการบริการได้ 1 ปี

เงื่อนไข

• DocCoin คือเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าบริการในแอปพลิเคชั่น See Doctor Now
• ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
• อัตราค่าบริการ เป็นไปตามค่าใช้จ่ายจริงของแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา ซึ่งในปัจจุบันการปรึกษากับแพทย์เฉพาะทาง คิดอัตราค่าบริการครั้งละ 490 บาท สำหรับ 10 นาทีแรก หลังจากนั้นนาทีต่อไปคิดนาทีละ 49 บาท
• ในกรณีที่มีการใช้บริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกิน 10 นาที ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง
• อัตราค่าบริการ เป็นไปตามค่าใช้จ่ายจริงของนักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งในปัจจุบันการปรึกษากับนักจิตวิทยาคลินิก คิดอัตราค่าบริการครั้งละ 2,500 บาท สำหรับระยะเวลา 1 ชั่วโมง
• ในกรณีที่มีการใช้บริการปรึกษานักจิตวิทยาคลินิกเกิน 1 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะที่เกิดขึ้นจริง
• ผู้ใช้บริการสามารถซื้อได้ทั้ง 3 โปรแกรม โดยจำกัดการซื้อได้ไม่เกินโปรแกรมละ 1 ครั้ง/ท่าน
• ระยะเวลาในการใช้ Promotion สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
• ไม่รวมค่ายา หรือค่าใช้จ่ายจากการบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น
• See Doctor Now ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา/ รายละเอียดอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการรับสิทธิใช้บริการ ในระบบ iOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน See Doctor Now หรือทำการอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชั่น 1.0.6

2.สมัครใช้สิทธิบริการโดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://me.seedoctornow.comจากนั้น ลงทะเบียนผ่าน Facebook

3.เลือกโปรโมชั่นที่ต้องการ

4.เลือกช่องทางการชำระเงิน

บัตรเครดิต

• กรอกข้อมูลและยืนยันการจ่าย

• ได้รับจำนวนเครดิตตามที่ต้องการ และสามารถปรึกษาแพทย์ได้ทันที

โอนเงิน

• แจ้งรายละเอียดและหลักฐานการโอนเงิน

• จะได้รับจำนวนเครดิตตามที่ต้องการ ภายใน 24 ชั่วโมง หรือภายใน 1 วันทำการ และใช้งานได้ทันที

วิธีการซื้อโปรโมชั่น ระบบ Android

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน See Doctor Now หรือทำการอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชั่น 1.0.7

2.ลงทะเบียนผ่าน Facebook

3.เลือกโปรโมชั่นที่ต้องการ

4.เลือกช่องทางการชำระเงิน

บัตรเดรดิต

• กรอกข้อมูลและยืนยันการจ่าย

• ได้รับจำนวนเครดิตตามที่ต้องการ และสามารถปรึกษาแพทย์ได้ทันที

โอนเงิน

• เข้าสู่เว็บไซต์ https://me.seedoctornow.com และลงทะเบียนผ่าน Facebook

• เลือกโปรโมชั่นที่ต้องการ

• เลือกช่องทางการชำระเงิน โดยการโอนเงิน

• แจ้งรายละเอียดและหลักฐานการโอนเงิน

• จะได้รับจำนวนเครดิตตามที่ต้องการ ภายใน 24 ชั่วโมง หรือภายใน 1 วันทำการ หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ทันที