พญ.พลอย ลักขณะวิสิฏฐ์
สาขาเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง

แพทย์หญิงดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนแผนกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นคอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร Health Today มานานกว่า 2 ปี  ทั้งยังสนใจเรื่องสุขภาพผิว โดยได้เคยเข้าคอร์สอบรมระยะสั้นจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเข้าร่วมในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  การผลักดันโครงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในชุมชน  สื่อสารภาษาอังกฤษ รัสเซียและภาษาจีนได้ดี โดยเคยได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจาก บริษัท “Double A” เพื่อเรียนภาษาจีนในประเทศจีน   ชอบทั้งเที่ยวในวันหยุด ทั้งป่า ทะเล แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และชอบดำน้ำ ออกกำลังกาย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (Travel medicine) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 – ปัจจุบัน

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • เวชปฏิบัติทั่วไป
  • เวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (Travel Medicine)
  • เวชศาสตร์โรคเขตร้อน (Tropical Medicine)
  • โรคทางผิวหนัง (Dermatology)