SDN_Editorial

View all authors posts further down below.
11 Jan 2018

สารต้านอนุมูลอิสระ ANTIOXIDANT คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ใครที่สนใจเรื่องการชะลอความชรา คงเคยได้ยินคำว่า “สารต้านอนุมูลอิสระ” กันบ่อยๆ ว่าแต่สารต้านอนุมูลอิสระคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และร่างกายได้มาจากไหน ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Oxidation ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในร่างกาย โดยปฏิกิริยานี้จะสร้างของเสียที่เรียกว่า Free radical ขึ้น และของเสียเหล่านี้จะเร่งการเสื่อมของเซลล์และเพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็ง ลองสังเกตุเมื่อเราปอกแอปเปิลตั้งทิ้งไว้ เวลาต่อมาแอปเปิลเปลี่ยนจากเนื้อสีขาวเป็นสีน้ำตาล การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็เป็นผลจากปฏิกิริยา Oxidation เช่นกัน บทบาทของ Anti-Oxidant…

12 Jul 2017

ประโยชน์ของทรีทเมนท์ออนไลน์เมื่อใช้กับ “โรคซึมเศร้า”

ถึงทุกวันนี้ “โรคซึมเศร้า” กลายเป็นปัญหาของสุขภาพจิต ที่หลายคนเริ่มตื่นตัวกับมันมากขึ้นแล้ว แม้จะยังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจถึงโรคนี้อย่างถ่องแท้ แต่จำนวนของผู้ที่เข้าสู่การรักษาเยียวยาอย่างจริงจัง..ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กระนั้นก็ตาม ยังมีปราการหลายอย่างที่ขวางกั้นเราจากการรักษาเยียวยาทางจิตใจเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย หรือความสามารถในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในการรักษาอย่างแท้จริง   แต่มีงานวิจัยชิ้นใหม่ในสหรัฐฯ ที่ชี้ว่า ทางเลือกของการใช้โปรแกรมการบำบัดเยียวยาทางออนไลน์ สามารถช่วยคนที่มีอาการซึมเศร้าแบบอ่อนๆ หรือปานกลางได้   โดย นพ.ชาร์ลส์ โคแรนสกี้…